Scroll To Top

Cefnogaeth Deuluol


Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni, rydyn ni'n adnabod y pwysigrwydd o iechyd a lles ein disgyblion. Rydyn ni yn ceisio blaenoriaethu ein phlant, rhieni ac ein staff. Mae ein ysgol yn helpu plant i ddeall ei emosiynau a teimladau yn well. Rydyn ni yn hybu hunan-barch a sicrhau fod plant yn gwbod ei bod nhw'n bwysig.

Gwefannau Defnyddiol