Scroll To Top

Cerdd Gwent


Mae gwersi cerdd unigol neu grŵp ar gael i'r holl ddisgyblion. Hwylusir y rhain gan staff peripatetig Gwent Music, maent yn cynnig ystod eang o offerynnau ac mae gwybodaeth bellach ar gael ar eu gwefan.