Scroll To Top

Cinio Ysgol


Cost Cinio Ysgol yw £2.50 y dydd, mae’r bwydlenni yn cael eu diweddaru yn dymhorol gan Gyngor Sir Fynwy

Ar ôl hanner tymor rydym yn falch o allu cynnig bwydlen boeth lawn gyda sawl opsiwn ar gyfer cinio bob dydd, ac mae pob un ar gael i'w harchebu trwy ParentPay.

Gellir lawrlwytho'r fwydlen yma

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Y Fenni yn defnyddio System Archebu ParentPay ar gyfer Cinio Ysgol.  Mae’r canllawiau  ‘Sut i archebu Cinio Ysgol’ ar gael yma.

  • Rhaid archebu a thalu am ginio erbyn 8yb ar y diwrnod mae angen y cinio a gallwch hefyd archebu sawl wythnos ymlaen llaw i arbed amser. Gallwch dreulio amser gyda’ch plentyn gan fwynhau edrych trwy'r fwydlen ac archebu'r prydau bwyd gyda'ch gilydd. 
  • Ni allwn wneud unrhyw newidiadau ar ôl i chi archebu a thalu am ginio ac ni fydd eich plentyn yn gallu cyfnewid rhwng yr opsiwn cinio a/neu daten ar y diwrnod.
  • I archebu cinio mae'n rhaid bod arian yn eich cyfrif ParentPay, gan fod rhaid talu am ginio wrth archebu. 
  • Os bydd eich plentyn yn absennol o'r ysgol, bydd eich archeb yn cael ei chanslo gan swyddfa'r ysgol ac ni chodir tâl arnoch am y pryd bwyd.
  • Os ydych chi'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yna bydd angen i chi archebu cinio i'ch plentyn ymlaen llaw o hyd, ond ni fydd yn ofynnol i chi dalu.  Am ragor o fanylion am Brydau Ysgol am Ddim ewch i wefan y Cyngor Sir: www.monmouthshire.gov.uk/cy/free-school-meals/