Scroll To Top

Cinio Ysgol


Cost Cinio Ysgol yw £2.50 y ddydd, mae’r bwydlennu yn cael eu ddiweddaru yn tymhorol gan Cyngor Sir Fynwy. 

Ar ôl hanner tymor rydym yn falch o allu cynnig bwydlen boeth lawn gyda sawl opsiwn ar gyfer cinio bob dydd, ac mae pob un ar gael i'w harchebu trwy ParentPay.

Gellir lawrlwytho y bwydlenni yma:

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Y Fenni yn defnyddio System Archebu ParentPay ar gyfer Cinio Ysgol.  Mae’r canllawiau  ‘Sut i archebu Cinio Ysgol’ ar gael yma.

  • Rhaid archebu a thalu am ginio erbyn 8yb ar y diwrnod mae angen y cinio a gallwch hefyd archebu sawl wythnos ymlaen llaw i arbed amser. Gallwch dreulio amser gyda’ch plentyn gan fwynhau edrych trwy'r fwydlen ac archebu'r prydau bwyd gyda'ch gilydd. 
  • Ni allwn wneud unrhyw newidiadau ar ôl i chi archebu a thalu am ginio ac ni fydd eich plentyn yn gallu cyfnewid rhwng yr opsiwn cinio a/neu daten ar y diwrnod.
  • I archebu cinio mae'n rhaid bod arian yn eich cyfrif ParentPay, gan fod rhaid talu am ginio wrth archebu. 
  • Os bydd eich plentyn yn absennol o'r ysgol, bydd eich archeb yn cael ei chanslo gan swyddfa'r ysgol ac ni chodir tâl arnoch am y pryd bwyd.
  • Os ydych chi'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim yna bydd angen i chi archebu cinio i'ch plentyn ymlaen llaw o hyd, ond ni fydd yn ofynnol i chi dalu.  Am rhagor o fanylion am Brydau Ysgol am Ddim ewch i wefan y Cyngor Sir: www.monmouthshire.gov.uk/cy/free-school-meals/