Scroll To Top

Cylch Meithrin


Mae Cylch Meithrin y Fenni yn rhedeg o’r adeilad cyfagos i’r ysgol ac maent yn cynnig ‘Clwb Cinio’ a gofal cofleidiol i blant Meithrin.  Cysylltwch ag arweinydd y Cylch, Trina Jones am ragor o fanylion, trwy e-bost cylchmeithrinyfenni@hotmail.co.uk neu ffoniwch 07960683006.