Scroll To Top

Cyngor Ysgol


Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais ein disgyblion.  Mae’n rhoi cyfle i’r plant ac i sicrhau bod pawb yn clywed eu lleisiau ac i deimlo’n rhan o’r gymuned ysgol. Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth, Blwyddyn 2 i fyny, i eistedd ar ein Cyngor Ysgol.  Mae ganddynt rôl bwysig i’w chwarae, yn codi syniadau newydd, yn drafod digwyddiadau ac yn mynegi barn am ddatblygiadau sy’n effeithio ar yr ysgol a’r disgyblion

Mrs Leaver-Thomas sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Cyngor Ysgol.

Prif Ferch

Noni Pook

Dirprwy Prif Ferch

Phoebe Evans

Prif Fachgen

Elis Dickenson

Dirprwy Prif Fachgen

George Thomas

Aelodau’r Cyngor Ysgol 2023-24

Helygen - Blwyddyn 1

Florence Carrington a Nia Carpenter

Masarnen - Blwyddyn 1

Ellis Edwards a Henri Gafney

Cedrwydden - Blwyddyn 2

Lottie Phillips a Cari Roberts

Olewydd - Blwyddyn 2

Alex ac Ezra Charrington

Ysgawen - Blwyddyn 3

Bea W ac Emilia Charrington

Ceiriosen - Blwydyn 4

Arlo Meyrick a Molly Jenkins

Gwernen Blwyddyn 5

Rhonwen Croft a Celt Thomas

Derwen - Blwyddyn 6

Maisie Strong a George Thomas