Scroll To Top

Cynllyn Datblygu


know your rights

Blaenoriaeth Datblygu Ysgol 1

Bydd lles dysgwyr a staff yn ganolog i bob cynllun ar draws yr ysgol. Bydd dosbarth lles a chymuned yn yr ysgol.

know your rights

Blaenoriaeth Datblygu Ysgol 2

Bydd ffocws parhaol ar ddatblygu safonau iaith ar draws yr ysgol.

know your rights

Blaenoriaeth Datblygu Ysgol 3

Bydd pob disgybl, serch heriau cymdeithasol neu anghenion ychwanegol, yn cyrraedd ei botensial.

know your rights

Blaenoriaeth Datblygu Ysgol 4

Bydd yr ysgol gyfan yn symud i adeilad arall ar diwedd 2023/24 ac yn paratoi at hyn trwy gydol y flwyddyn academaidd.