Scroll To Top

Derbyniadau


Os hoffech i'ch plentyn i fynychu ein hysgol, gweler y manylion llawn am trefniadau derbyn Cyngor Sir Fynwy yma.

Mynediadau yn ystod y flwyddyn

Mae nifer o ddisgyblion yn dewis dod i Ysgol Gymraeg y Fenni o ysgolion eraill ar wahanol adegau yn eu gyrfa ysgol. Gall rhieni ofyn i ni dderbyn eu plentyn yn Ysgol y Fenni ar unrhyw adeg yn addysg eu plant.  Os oes angen lle arnoch mewn ysgol yn Sir Fynwy yn ystod y flwyddyn academaidd, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd, mae rhain ar gael ar wefan y cyngor.

Manylion Cyswllt Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr: 01633 644508 neu ebostiwch.