Scroll To Top

Eco Bwyllgor


Nod ein Eco-Bwyllgor yw cynyddu ein hymwybyddiaeth o pam ei fod yn bwysig gofalu am ein byd a sut y gallwn ni fel ysgol wneud newidiadau cadarnhaol gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd.  Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth, Blwyddyn 2 i fyny, i eistedd ar ein Eco-Bwyllgor. 

Miss Ingram sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Eco-Bwyllgor.

Aelodau’r Eco Bwyllgor 2021-22

Masarnen:

Ffion & Ivy

Cedrwydden:

Artie & Elin

Ysgawen:

Osian & Sofia

Ceiriosen:

Annie & Oscar

Gwernen:

Bryn & Flo

Derwen:

Dewi & Iola