Scroll To Top

Eco Bwyllgor


Nod ein Eco-Bwyllgor yw cynyddu ein hymwybyddiaeth o pam ei fod yn bwysig gofalu am ein byd a sut y gallwn ni fel ysgol wneud newidiadau cadarnhaol gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd.  Etholwyd dau gynrychiolydd o bob dosbarth, Blwyddyn 2 i fyny, i eistedd ar ein Eco-Bwyllgor. 

Mrs Carrington sy'n gyfrifol am oruwchwylio'r Eco-Bwyllgor.

Aelodau'r Eco Bwyllgor 2023-24

Helygen - Blwyddyn 1

Harriet Fisher a Leo Harris

Masarnen - Blwyddyn 1

Rebecca Schurmer ac Iomgen Edmunds

Cedrwydden - Blwyddyn 2

Mari Evans a Rhydwyn Jones

Olewydd - Blwyddyn 2

Ivy Lewis a Harry Melia

Ysgawen - Blwyddyn 3

Theo Gravell a Beth Williams

Ceiriosen - Blwyddyn 4

Ariadne Board a Rosa Thurston

Gwernen - Blwyddyn 5

Edie Olsen ac Osian Francis

Derwen - Blwyddyn 6

Annie Hayes a Taliesin Jones