Scroll To Top

ELSA


Emotional Literacy Support Assistant

Cynorthwyydd addysgu arbenigol yw ELSA gyda chyfoeth o brofiad o weithio gyda phlant. Seicolegydd Addysg yn eich Awdurdod Lleol sy'n hyfforddi a goruchwylio'r ELSA yn yr ysgol. Mae ELSA yn berson cynnes a gofalgar sydd eisiau helpu eich plentyn i deimlo'n hapus yn yr ysgol a chyrraedd ei botensial/ei photensial. Eu nod yw cael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a phlant ac i gefnogi plant i fod yn hapus yn yr ysgol a gartref.

Gall ELSA helpu gyda:

 • Colled a phrofedigaeth
 • Hunan-barch
 • Emosiynau
 • Materion cyfeillgarwch
 • Perthnasoedd
 • Rheoli Dicter
 • Ymddygiad
 • Pryder
 • Bwlio
 • Gwrthdaro
 • Technegau Ymlacio

ELSA logo