Scroll To Top

Estyn


Arolygwyd Ysgol Gymraeg y Fenni ddiwethaf yn 2017 ac fe’i categoreiddiwyd yn ‘Dda’ gyda Phrofiadau Dysgu wedi’u beirniadu’n ‘Rhagorol’ – “…maent [y ddisgyblion] yn derbyn ystod arbennig o gyfleoedd dysgu sydd o ansawdd uchel.” Gellir lawrlwytho a ddarlen yr adroddiad cyfan yma.