Scroll To Top

Ethos yr Ysgol


Ein Gweledigaeth ydy ‘Dysgwn fel teulu, tydyn fel gymuned’

 

 

Datblygu cymuned a thîm gweithgar, hapus cartrefol yn seiliedig ar barch tuag at ei gilydd drwy awyrgylch sy’n:

  • Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant;

  • Annog parch tuag at ddiwylliannau, traddodiadau eraill o fewn y gymuned;

  • Ymdrechu at gyrraedd y safonau uchaf oddi mewn a thu allan i’r dosbarth;

  • Gosod gwerth cyfartal ar bob aelod;

  • Rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu ei dalent.