Scroll To Top

Gwisg Ysgol


Ein darparwr gwisg ysgol o ddewis yw ReflexEmbroidery, sydd wedi'i leoli yn Nhredegar.

Fel rhieni a gofalwyr, gallwch archebu arlein, dros y ffôn neu ymweld â'u siop. Gallwch ddewi talu i’r wisg gael ei bostio yn uniongyrchol i'ch cartref neu byddant yn danfon archebion yn wythnosol i'r ysgol yn amodol ar argaeledd stoc. 

Gallwch hefyd archebu gwisg ysgol trwy wefan 'MyClothing',www.myclothing.com. Mae croeso i chi hefyd brynu gwisg ysgol heb Logos ysgol ond disgwylir bod disgyblion yn cadw at liwiau’r ysgol. Mae’n well gennym eu 
bod yn gwisgo’r eitemau dillad fel y rhestrir isod. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod y plant yn gyfforddus ac yn gallu symud o gwmpas yn hapus. 

  • Coch/Gwyn crys polo - gyda’r logo os yn bosib 
  •  Coch siwmper/cardigan/hwdi - gyda’r logo os yn bosib 
  • Llwyd/Du trowsus/siorts/’leggings’/sgert/sgort/pinaffor/ ffrog haf coch a gwyn 
  • Du/Coch (os bosib) esgidiau (dim sodlau uchel) /bŵts/treinyrs 

Reflex Embroidery, Crown Business Park, Tredegar, NP22 4EF, 01495 725777