Scroll To Top

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen, Mynwy


Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen, Mynwy sydd yn trefnu a chydlynu ein Clwb Carco ar ôl ysgol.  Mae Clwb Carco’r Fenni yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddefnyddio'u Cymraeg yn gymdeithasol.  Rhaid cofrestru pob plentyn sy’n mynychu’r clwb cyn dechrau.  Mae yna le i 16 o blant bob dydd.

Manylion y Clwb

Amser: 3.10-5.05yp yn ystod tymor ysgol
Dyddiau: Dydd Llun – Dydd Iau
Prȋs: £5.50 bob sesiwn. (Rhaid talu ymlaen llaw trwy BACS)

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â: jo@menterbgtm.cymru neu ffoniwch, 01495 755861.