Scroll To Top

Newyddion


  • 141021-llysgenhadon-ymarfer-corff
  • 141021-llysgenhadon-ymarfer-corff-2

Llysgenhadon Ymarfer Corff

Da iawn i ein Llysgenhadon Ymarfer Corff Haf a Harri am gynrychioli ein hysgol heddiw wrth gymryd rhan yn yr Hyfforddiant Efydd Llysgennad Ifanc yng Nghanolfan Awyr Agored Gilwern!

Ymweliad Pontio Blwyddyn 6

Diolch i Ysgol Gyfun Gwynllyw am eich ymweliad Pontio i Flwyddyn 6 bore 'ma. Roedd y plant yn awyddus i ofyn cwestiynau a dysgu mwy am Flwyddyn 7 ac Ysgol newydd gyda llawer o bethau gwych i gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Edrychwn ymlaen at groesawu chi nôl eto yn y dyfodol agos!

  • 131021-a
  • 131021-b
  • 131021-c
  • 131021-d
  • 131021-e

 

Dathliadau Cam Cynnydd 1

Dathliadau Cam Cynnydd 1

Yn Cam Cynnydd Un rydyn ni'n dathlu Cymreictod, cyfeillgarwch a charedigrwydd. Dyma'r plant sydd wedi derbyn tystysgrif yr wythnos yma. Da iawn chi. Llongyfarchiadau :-)

diwrnod shwmae

Diwrnod Shwmae

Ar ddydd Gwener, 15fed o Hydref, mae hi’n ddiwrnod Shwmae - diwrnod i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda “Shwmae?”.

Dewch i’r ysgol ar ddiwrnod Shwmae yn gwisgo gwyrdd, gwyn, coch neu rhywbeth i wneud â Chymru a chofiwch i ddweud Shwmae!

boreau hwyl hanner tymor

Boreau Hwyl Hanner Tymor

Dewch draw i Ysgol Gymraeg y Fenni dros Hanner Tymor am foreau llawn hwyl yn neuadd yr ysgol. Gweithgareddau hwylus ar gyfer plant sy'n hybu defnydd o'r Gymraeg tu hwnt i'r dosbarth. Cynhelir y sesiynau gan Fenter BGTM.

• Sesiynau 2 awr o 10-12yh o ddydd Mawrth i ddydd Iau. Croeso i'r plant ddod am un diwrnod neu bob diwrnod, ond mae rhaid eu cofrestru ar gyfer y diwrnodau hynny.
• Addas ar gyfer plant dros 5 oed.
• Mae niferoedd yn gyfyngiedig felly archebwch le mor fuan a phosib.
• Nid oes angen i chi dalu am gofrestru and codir ffi o £3 ar gyfer pob sesiwn, a byddwn yn gyrru e-bost gydag anfoneb a manylion talu.
• Byddwn mewn cysylltiad dros e-bost gyda rheoliadau Covid-19 a manylion o ran casglu plant ar ddiwedd y sesiwn.
• Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda post@menterbgtm.cymru

I archebu lle, dilynwch y linc isod –

https://boreauhwylyfenni.eventbrite.co.uk