Scroll To Top

ParentPay


Yn Ysgol Gymraeg Y Fenni rydym yn defnyddio’r wefan ParentPay er mwyn gostwng yr arian sy’n dod i’r ysgol. Disgwylir i bob teulu defnyddio ParentPay i dalu am ginio ysgol, clwb Brecwast ac am unrhyw ymweliadau neu gweithgareddau ychwanegol a threfnir. Os hoffechchi ragor o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau croeso i chi gysylltu â’r swyddfa.

www.ParentPay.com

Sut i archebu cinio
Sut I bwcio Clwb Brecwast