Scroll To Top

Plant


Ysgol Sy'n Parchu Hawliau

Rydym yn falch iawn i fod yn Ysgol sy'n Parchu Hawliau Plant.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Cymru yn dod i wybod am eu hawliau. Mae'r hawliau hyn yn bethau sydd angen ar blant a phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Mae gan y Cenhedloedd Unedig restr o'r holl hawliau sydd gan blant. Enw'r rhestr hon yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, neu CCUHP yn fyr.

Fideo Comisiynydd Plant

Beth yw ein hawliau?

yn yr adran yma...

- Dosbarthiadau
- E-ddiogelwch
- Cyngor Ysgol
- Eco-Bwyllgor
- Siarter Iaith & Criw Cymraeg
- Amser Stori
- Heriau Lles