Scroll To Top

Polisiau


Mae gan Ysgol Gymraeg y Fenni nifer o bolisïau, ac mae pob un ohonynt yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd a'u cymeradwyo gan y Corff Llywodraethol. Gellir gweld polisïau isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, neu os hoffech weld polisi na allwch ddod o hyd iddo wedi'i restru isod, cysylltwch â swyddfa'r ysgol a byddwn yn hapus i'ch helpu.

School Admission Policy Saesneg Yn Unig
Policy for managing serial and unreasonable complaints Saesneg Yn Unig
Response to unaccesptable behaviour of parents and carers policy Saesneg Yn Unig
Cytundeb Cartref ac Ysgol
Hysbysiad Preifatrwydd a Diogelwch Data
Polisi ar Pedolion sy'n Helpwyr Gwirfoddol
Polisi Atal Bwlio
Polisi Bwyd a Ffitrwydd
Polisi Cwynion ac Achwyniadau
Polisi Cyfrinachedd
Polisi Cyswllt Rhieni ac Athrawon
Polisi Darpariaeth a Chefnogaeth ar Gyfer Disgyblion ADY
Polisi Diogelu Plant
Outdoor Learning and Off-Site Visits Policy 2022 Saesneg Yn Unig
Polisi Gweinyddu Meddyginiaeth
Polisi Hygyrchedd
Polisi Iechyd a Diolgelwch Saesneg Yn Unig
Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb
Polisi Salwch a Chadw Draw o'r Ysgol
Polisi Ymddygiad