Scroll To Top

Siarter IAith


Mae Ysgol Gymraeg y Fenni yn hynod o falch i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae Ysgol Gymraeg y Fenni hefyd wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith ac wedi ei dilysu yn Ysgol Arian.

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac maent yn anelu i ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau.

Mae pob aelod o staff wedi ymrwymo i’r nod o sicrhau fod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus, sy’n ymfalchïo yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu cenedligrwydd. 

Grŵp o blant brwdfrydig yw’r Criw Cymraeg sydd yn gweithio gyda Miss Golding-Hann i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein nod o ennill gwobr Aur y Siarter Iaith.

Aelodau’r Criw Cymraeg 2023-24

Helygen - Blwyddyn 1

Eira Barnard ac Annabelle Kelly

Masarnen - Blwyddyn 1

Alys Matthews ac Awen Wade

Cedrwydden - Blwyddyn 2

Carys Pritchard ac Oscar Charles

Olewydd - Blwyddyn 2

Ivy Constable ac Alex Harris

Ysgawen - Blwyddyn 3

Mali Wade ac Awena Davies

Ceiriosen - Blwyddyn 4

Miri Swyn Jones a Dilys Barlow

Gwernen - Blwyddyn 5

Catrin Spinks ac Oscar Charrington

Derwen - Blwyddyn 6

Joshua Edmunds a Patti-Ann Jones