Scroll To Top

Trafnidiaeth


Cyngor Sir Fynwy sydd yn cydlynnu Cludiant Ysgol am plant sydd â hawl i'w ddefnyddio

Caiff cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol yn gyffredinol ei gyfyngu i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol dalgylch neu ysgol agosaf ac sy’n byw fwy na 1.5 milltir o’u hysgol dalgylch ar gyfer Cynradd.  Gofynnwn i chi ddefnyddio’r ffurlen ‘Trefniadau Trafnidiaeth Dyddiol’ i sicrhau bod Swyddfa’r Ysgol yn ymwybodol o’ch trefniadau.