Scroll To Top

Trafnidiaeth


Cyngor Sir Fynwy sydd yn cydlynu Cludiant Ysgol am blant sydd â hawl i'w ddefnyddio. 

Caiff cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol yn gyffredinol ei gyfyngu i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol dalgylch neu ysgol agosaf ac sy’n byw fwy na 1.5 milltir o’u hysgol dalgylch ar gyfer Cynradd. 

Gofynnwn i chi ddefnyddio’r ffurflen ‘Trefniadau Trafnidiaeth Dyddiol’ i sicrhau bod Swyddfa’r Ysgol yn ymwybodol o’ch trefniadau.