Scroll To Top

Y Dyfodol


Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Fynwy wedi agor y broses ymgynghori statudol yn ymwneud â’u cynnig i sefydlu ysgol pob oed ar safle Ysgol Brenin Harri VIII, yn weithredol o 1 Medi 2023.Mae rhan o'r cynnig hwn yn cynnwys adleoli ein hysgol i safle presennol Ysgol Deri View. 

Mae mwy o wybodaeth a manylion y cynnig hwn, a'r goblygiadau i'n hysgol, i'w gweld yma.