Scroll To Top

Ymarfer Corff


Mae gan bob dosbarth Ymarfer Corff ddwywaith yr wythnos, ar wahân i'r Feithrinfa sy'n cael un sesiwn wythnosol, gweler tudalennau'r dosbarth am fanylion penodol. Ar ddiwrnodau 
Ymarfer Corff mae disgwyl i ddisgyblion ddod i'r ysgol yng nghit ymarfer corff ysgol a 
threinyrs. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dylai disgyblion wisgo lliwiau ysgol. Mae crysau-T Ymarfer Corff yr ysgol ar gael gan Reflex Embroidery. 

Reflex Embroidery, Crown Business Park, Tredegar, NP22 4EF, 01495 725777