Scroll To Top

Yr ydym yn diweddaru ein gwefan, dewch yn ôl yn fuan. / we are currenlty updating our website, please return shortly

Cyfeiriad/Address: Ysgol Gymraeg Y Fenni, Heol Dewi Sant, Abergavenny NP7 6HF

Ffôn/Phone: 01873 852388

E-bost/Email: ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk